Nič temnejšega ni
od jasne govorice
in nič resničnejšega ni od pesmi,
ki je razum ne more zapopasti,
junaki šepajo v svetlem soncu
in modrijani jecljajo v temi,
burkeži pa se spreminjajo v pesnike,
krilati pegazi vedno hitreje dirjajo
nad votlinami naše stare zemlje
in poskakujejo in trkajo,
nestrpne slovenske živali
se vedno budijo kralja Matjaža.
(…)

Non c’è nulla di più oscuro
di un linguaggio chiaro
e niente di più vero di una poesia
che la ragione non riesca ad afferrare,
gli eroi zoppicano alla luce del sole
e i saggi balbettano nel buio,
i buffoni invece si tramutano in poeti,
i pegasi alati galoppano sempre più veloci
sopra i dirupi della nostra vecchia terra
e saltano e scalpitano,
gli impazienti animali sloveni si ostinano
ancora e sempre a risvegliare re Matjaž.
(…)

Edvard Kocbek, poeta sloveno

Annunci